Hjem

Velkommen til oss


Hjelp til selvhjelp i Afrika

 • har som formål å skape arbeidsplasser og hjelpe enkeltpersoner med oppstart og drift av egen virksomhet

 

Hjelp til selvhjelp i Afrika - WaSH

 • har som formål at flere mennesker skal få tilgang på rent vann
 • har som formål å forbedre sanitæranlegg på skoler i området Kitui - Kenya. Toaletter og kjøkken.


Hjelp til selvhjelp - barn i Afrika

 • har som formål å bidra til en bedre hverdag for barn gjennom støtte til skole og egenutvikling.


Vi arrangerer Meaningful Safari hvor vi besøker prosjektene og drar på safari til noen av de berømte nasjonalparkene.   Om oss

  Siste nytt om prosjektene


  Barna elsker engelsk lesesirkel

  Vi har merket stor forskjell etter at barna startet med lesesirkel. De er blitt mye tryggere med å prate med oss. 


  Nå kan vi kommunisere med dem på en helt annen måte. Før var vi helt avhengig av en lokal tolk som kunne stammespråket KAMBA for å kommunisere.


  Barna i landsbyen har engelskundervisning på skolen, men de får jo ingen trening i å bruke det de lærer. Derfor startet vi opp en engelsk lesesirkel. Hver lørdag får barna lese, høre og øve seg opp i å prate engelsk. De starter med å få servert et næringsrikt måltid med kjøtt, grønnsaker og frukt.   


  De hører historier og blir stilt spørsmål om hva de har hørt. Lesningen går på omgang.   

  Det vokser og gror 

  Tilsammen får 27 kvinner støtte til drift for å dyrke grønnsaker i landsbyene Kwa Wasya og Kalimani. Egen åker gir mat og litt ekstra inntekt til familien. I tillegg til en stolthet over å mestre noe eget.


  I 2023 satt vi som mål at kvinnene skulle fordoble produksjonen av grønnsaker, uten at de må utvide åkeren. For å få dette til innførte vi ett og ett tiltak. Først utnevnte vi en erfaren teamleder som skal følge dem opp. I tillegg møtes de hjemme hos hverandre og jobber sammen. På den måten deler de gode tips og diskuterer utfordringer. 


  Vi har introdusert "farming-bags" som er veldig effektive. Da planter de i sekker og utnytter høyden. De bruker også mindre vann med denne teknikken.


  Noen av damene sår frø og sørger for at det alltid er stiklinger tilgjengelig. 


  Vi har koblet på en fagperson fra myndighetene. George har som jobb å lære lokalbefolkningen med å dyrke grønnsaker. Han har gitt dem veldig mange gode og praktiske tips. 

  Eldre nyheter  Master med mening

  Her er Masteroppgaven til Heidi H. Gleditsch om hvilken betydning biogass har for kvinner i Kenya. Heidi gjorde sine vitenskapelige undersøkelser ved å besøke 50 anlegg som er bygget i regi av Hjelp til Selvhjelp.

  Flere får rent drikkevann

  Dagens Gladsak! Skole i Kitui skal få rent vann. Senere et oppgradert kjøkkenet. Effektene av å få tilgang på rent vann hver eneste dag er store. Det vil forenkle og forbedre livet til 150 skolebarn, 10 ansatte og alle deres familier. Vi er stolte av å kunne bidra med ett av FN´s bærekraftmål: Alle må ha tilgang på rent vann. 💧Vi skal knytte oss til den offentlige vannledningen og legge en700 m lang vannledning til skolen. På skolen setter vi opp tre vanntanker på 10 000 l, slik at de har stabil tilgang på vann. 

  Solceller er tingen

  I 2017 åpnet vi et vannanlegg men vi var avhengig av strøm fra det offentlige nettet. Strømmen har vært borte i en måned og folk og dyr er vannløse og kjøkkenhagen dør. Vi har derfor installert solcellepaneler for å pumpe opp vann. Vi var svært fornøyde med solcelleene på den siste vannsnasjonen, så det kommer vi til å benytte mer av i fremtiden.

  Ett nytt vannprosjekt er overlevert

  Det var en stor dag for oss i dag da vi overleverte Kalimani vannanlegget til lokalsamfunnet. Nelson Mandela vil ha ansvaret for den daglige driften av anlegget og vi håper det vil bli en berikelse for lokalsamfunnet å få rikelig med rent drikkevann. Les mer om prosjektet her

  Intervju med en av kvinnene som koker mat på biogass
  Vanntårnet er nesten klart


  Vårt fantastiske team i Kenya som drifter prosjektene

  Vi har et lokalt team som er helt sentrale for at vi kan drive utviklingsprosjekter i Kwa Wasya. Teamet har vi samarbeidet med i mange år.


  Daniel Muema Kikwa har hjulpet oss med alle prosjektene fra dag en. Han selv var den første som fikk hjelp. Han fikk lån og startet eget safariselskap i 2007 - Flamingo Safari. Daniel er koordinator og prosjektoppfølger. Takket være han gikk alle prosjektene som de skulle under korona-epedimien. Safarivirksomheten ble satt på vent, men oppgavene for Hjelp til Selvhjelp i Afrika ble da en ekstra kjærkommen inntekt. En populær og dyktig safariguide, og trygg og god prosjektoppfølger.  


  Penninah Joseph har mange ulike oppgaver og oppdrag i foreningen. Hun er gruppeleder for våre 3 kvinnegrupper. Kurvdamene Kanini Women Group som er 30 kvinner. Åkerdamene i Kalimani og Kwa Wasya, som er tilsammen 27 damer. Hun har lang erfaring med dyrking av grønnsaker og en dyktig leder. Hun driver også Flamingo Gjestehus når foreningen eller safarigjester er på besøk. God på orden, renhold og matlaging. 


  Kamene Nguti og Theresia Nzalu er mentorer for den engelske lesesirkelen (Reading circle). Sistnevnte program kan du lese mer om på siden for Barn. De er begge to i tillegg med i kvinnegruppene som dyrker grønnsaker, og vever vever kurver.   Vi i Norge

  Vi har aktive styremedlemmer, mange frivillige som stiller opp og et stort nettverk av ambassadører og støttespillere. 


  Styret består av Kirsten Markhus Underland, Helge Underland, Ingunn Karlsen og Tor Petter Karlsen. 


  Fokus i 2024

  Sammen med kvinnene utvikler vi deres virksomheter hvor målet hele tiden er å finne tiltak for å tjene mer penger på kurver og grønnsaker. Noen ganger er det små grep som skal til for å få til vesentlig forbedring. Et eksempel er når alle kurvdamene fikk solcellelamper. Da kunne de veve i godt lys utover kvelden. Et annet tiltak er å sørge for at kurvene veves med riktig teknikk og kvalitet. Ved å sette inn teamledere og kvalitetssikrer er antall ikke godkjente kurver gått vesentlig ned. 


  Åkerdamene har fått en gruppeleder som samler damene en dag i uka og de jobber sammen på åkrene. Dette har gitt viktig læring, samhold og motivasjon. 


  Vi skal bygge flere sanitæranlegg på skoler i Kitui. Toalettanlegg og oppgradering av kjøkken bidrar til bedre sanitærforhold og bedre helse. Vi har tett oppfølging av alle prosjektene vi gjør for å få til varig endring. 


  Barna på lesesirkelen stortrives med å samles hver lørdag. Nå kan de snakke med oss på engelsk. Det betyr veldig mye for dem og oss.

  Hvordan komme i kontakt med oss?


  HJELP TIL SELVHJELP I AFRIKA

  Sanderveien 23

  1400 Ski


  e-mail: post@selvhjelpiafrika.org


  Leder:

  Kirsten Markhus Underland

  tlf: +47 90919631


  Bankkonto:

  Sparebanken Sør kontonummer :

  2801 19 29151


  Org.nr: 

  992 500 425
  Hjelp til selvhjelp - barn i Afrika

  Haakon Tveters vei 12

  0682 OSLO

   

  e-mail:

  barn@selvhjelpiafrika.org

   

  Leder:

  Monica Bredesen

  tlf: +47 92268003


  Bankkonto:

  Sparebanken Sør kontonummer:

  2801.51.00844

   

  Org.nr:

  992 500 425


  Vi arrangerer safariturer til Kenya og Tanzania, og Flamingozone Tours & Safaris Ltd er vår turoperatør.
  Meaningful Safari er vårt varemerke

  Vi er medlem av Reisegarantifondet.