Hjem

Velkommen til oss

 

Hjelp til selvhjelp i Afrika

 

Hjelp til selvhjelp – barn i Afrika

 

 

Vi har erfaring fra ulike prosjekter. Her er noen eksempler:   

  • Etablere og drifte av vannstasjoner for å skape utvikling i små landsbyer
  • Etablere kvinnegrupper som fpr hjelp til å starte inntektsgivende arbeid
 • Arrangere Meaningful safari til Kenya med bl.a. besøk til prosjektene
 • Program rettet mot barn og ungdom. Skolegang, barnehjem og engelsk lesesirkel

   

  Biogass - Vi har mange års erfaring med bygging av miljøanlegg som består av griseproduksjon, biogassanlegg som produserer gass fra grisemøkka og hvor avfallet fra biogass-produksjonen brukes til gjødsel på åkrene. Vi vurderer vannboring for å sikre jevn tilførsel av vann uavhengig av regntid og offentlig vannforsyning. Da har vi et kretsløp som gir inntekter, mat fra grisene og åkrene, reduserer helseskadene ved å unngå å puste inn røyk på kjøkkenet og som reduserer avskoging og utslipp av CO2.

   

  Et konsept som er midt i blinken for Afrika! Og en fordel for miljø, helse, familier og økonomisk utvikling.


  Nyheter

  Barna elsker lesesirkelen

  De stråler og gleder seg over at de kan møtes hver lørdag for å lese og snakke engelsk. De får også servert et fullverdig varmt måltid. Grønnsaker, kjøtt og frukt. Kamene og Theresia har ansvaret for opplegget og for dem er dette en meningsfylt jobb og verdifull ekstrainntekt. Her kan du lese mer om lesesirkelen.   Vårt fantastiske team som drifter prosjektene

  Vi har et team på 5 som er helt sentrale for at vi kan drive utviklingsprosjekter lokalt i Kitui. 


  Daniel har hjulpet oss med alle prosjektene fra dag en. Han selv var den første som fikk hjelp. Han fikk lån og startet eget safariselskap i 2007 - Flamingo Safari. Daniel er koordinator og prosjektoppfølger. Som følge av korona-epedimien er safarivirksomheten satt på vent og han har fått flere oppgaver og mer ansvar i Hjelp til Selvhjelp i Afrika. En populær og dyktig safariguide, og trygg og god prosjektoppfølger.    Penninah har mange ulike oppgaver og full jobb. Hun er ansvarlig for drift av 2 vannstasjoner med tilhørende åker og garnbutikk. Hun driver også Flamingo gueshouse når foreningen eller safarigjester er på besøk. God på orden, renhold og matlaging. I tillegg følger hun opp kvinnegruppene Kanini Women Group (kurver) og Kalimani Shamba ladies (grønnsaker). Når foreningen kjøper kurver tar hun seg av kvalitetssikring, dokumentasjon og varelageret.  Mary Paul er veileder og følger opp kvinnene som har egen åker. Hun har ansvar for å så frø og ha stiklinger til 15 andre kvinner. Hun er også teamleder for kurvdamene. En kvinne vi tror har et stort potensiale til å starte egen business.   Kamene og Theresia er mentorer for Reading circle. Sistnevnte program kan du lese mer om på siden for Barn. De er begge to med i kvinnegruppen som dyrker grønnsaker og Theresia er også med i Kanini Women Group og vever kurver. 

  Det vokser og gror 

  Tilsammen har 27 kvinner fått støtte til etablering og drift til å dyrke grønnsaker i landsbyene Kwawasya og Kalimani. Egen åker gir mat og litt ekstra inntekt til familien. I tillegg til en stolthet over å mestre noe eget.  

  1. januar 2021

  Takk for alle som støttet oss ekstra til jul

  Du er med å gjøre en forskjell for mange i Kitui - Kenya. 🎄Pengene skal gå til å bygge kjøkken ved Kikomini Primary School. Prosjektet har fått navnet "Fra 3-steiners til 3-stjerners". 

  28. september 2020

  Vanskelig å få kurver hjem til Norge

  Reisebegrensningene som følge av koronaepedimien gjør at foreningen ikke får importert kurver fra Kenya til Norge. Dette får konsekvenser for de 32 kvinnene i Kanini Women Group. For mange er dette den eneste inntektskilden. Foreningen bestiller fortsatt kurver som lagres i Kenya, men det er viktig å få dem til Norge for å at foreningen kan få inntekter til nye innkjøp. Vi håper at sendinger med normal postgang vil gjøre det mulig å ta inn kurver før jul. 

  10. november 2019

  Master med mening

  Her er Masteroppgaven til Heidi H. Gleditsch om hvilken betydning biogass har for kvinner i Kenya. Heidi gjorde sine vitenskapelige undersøkelser ved å besøke 50 anlegg som er bygget i regi av Hjelp til Selvhjelp.

  12. juni 2019

  Flere får rent drikkevann

  Dagens Gladsak! Skole i Kitui skal få rent vann. Senere et oppgradert kjøkkenet. Effektene av å få tilgang på rent vann hver eneste dag er store. Det vil forenkle og forbedre livet til 150 skolebarn, 10 ansatte og alle deres familier. Vi er stolte av å kunne bidra med ett av FN´s bærekraftmål: Alle må ha tilgang på rent vann. 💧Vi skal knytte oss til den offentlige vannledningen og legge en700 m lang vannledning til skolen. På skolen setter vi opp tre vanntanker på 10 000 l, slik at de har stabil tilgang på vann. 

  18. mai 2019

  Foreningen har fått nytt styre

  Vi har fått nytt styre i foreningen og ny leder er Kirsten Markhus Underland, ny nestleder er Ingunn Johanne Karlsen og styremedlem er Helge Underland. Kirsten og Helge har vært med i styret siden starten og Ingunn har vært med oss i Kenya under gjennomføringen av de to siste vannprosjektene våre og har vært med siden starten.

  1. desember 2018

  Årets julegaver

  I år har vi to ulike julegaver, et årsforbruk av rent vann og verpehøns til barnehjemmet i Mathare. Julegavene bestiller du her.

  5. november 2018

  Masterstudier på biogassanleggene

  Vi har bygget ca 50 biogassanlegg og masterstudent Heidi Hustad Gleditsch skal se på hvilken betydning biogassanleggene har for kvinnene som bruker biogass. Biogassen benyttes til å koke mat på, og det er et stort fremskritt for kvinnene å koke mat på biogass fremfor ved og trekull. Heidi studerer ved NMBU i Ås, og skal ha feltstudier i januar/februar 2019. Vi ser frem til å få en vitenskapelig vurdering av et av våre hovedprosjekter.

  28. oktober 2018

  Solceller er tingen

  For et år siden åpnet vi et vannanlegg men vi var avhengig av strøm fra det offentlige nettet. Strømmen har vært borte i en måned og folk og dyr er vannløse og kjøkkenhagen dør. Vi har derfor installert solcellepaneler for å pumpe opp vann. Vi var svært fornøyde med solcelleene på den siste vannsnasjonen, så det kommer vi til å benytte mer av i fremtiden.

  2. oktober 2018

  Ett nytt vannprosjekt er overlevert

  Det var en stor dag for oss i dag da vi overleverte Kalimani vannanlegget til lokalsamfunnet. Nelson Mandela vil ha ansvaret for den daglige driften av anlegget og vi håper det vil bli en berikelse for lokalsamfunnet å få rikelig med rent drikkevann. Les mer om prosjektet her

  1. juni 2018

  :) GLADSAK :) Vann i kranene på Penninahs vannstasjon og her pumpes på naturlig energy - SOL :) :) 🤸‍♀🤸‍♂Rapport fra Daniel:

  Water it's in a great demand in this area than any other. Given the fact that people walks many KM from different area down to the river to fetch water. As a result, people after hearing that water might be available today they have started coming to check water availability. Finally after ups and down, the sponsors and supporters have something to smile of. Water pumped using natural energy is available at Kalimani- Kitui - Kenya! Les mer om vannprosjektet her.

  Intervju med en av kvinnene som koker mat på biogass
  Vanntårnet er nesten klart

  Hvordan komme i kontakt med oss?


  HJELP TIL SELVHJELP I AFRIKA

  Sanderveien 23

  1400 Ski


  e-mail: post@selvhjelpiafrika.org


  Leder:

  Kirsten Markhus Underland

  tlf: +47 90919631


  Bankkonto:

  Sparebanken Sør kontonummer :

  2801 19 29151


  Org.nr: 

  992 500 425
  Hjelp til selvhjelp - barn i Afrika

  Haakon Tveters vei 12

  0682 OSLO

   

  e-mail:

  barn@selvhjelpiafrika.org

   

  Leder:

  Monica Bredesen

  tlf: +47 92268003


  Bankkonto:

  Sparebanken Sør kontonummer:

  2801.51.00844

   

  Org.nr:

  992 500 425


  Vi tilbyr følgende turer:


  Migration safari oktober 2022


  Ungdommssafari påsken 2023


  Meaningful safari påsken 2023


  Pris, program og påmelding vil bli lagt ut fortløpende.  Vi er medlem av:


  Vi arrangerer safariturer til Kenya og Tanzania, og Flamingozone Tours & Safaris Ltd er vår turoperatør.

  Meaningful Safari er vårt varemerke