Hjem

Velkommen til oss


Hjelp til selvhjelp i Afrika

 • har som formål å skape arbeidsplasser og hjelpe enkeltpersoner med oppstart og drift av egen virksomhet. 
 • har som formål at flere mennesker skal få tilgang på rent vann

 

Hjelp til selvhjelp - barn i Afrika

 • har som formål å bidra til en bedre hverdag for barn gjennom støtte til skole og egenutvikling.

 

 Hjelp til selvhjelp i Afrika - WaSH 

 • har som formål å bidra til rent vann, og sanitæranlegg på skoler i området Kitui - Kenya 


Vi har erfaringer fra mange ulike prosjekter. Her er noen eksempler: 

  • Etablere og drifte vannstasjoner for å skape utvikling i små landsbyer
  • Vi har mange års erfaring med bygging og drift av biogassanleg
  • Vi har erfaring med miljøanlegg som består av: vannstasjon - grisefarm - biogass - åker
  • Etablere og utvikle kvinnegrupper til å starte inntektsgivende arbeid
 • Arrangere Meaningful safari til Kenya med bl.a. besøk til prosjektene
 • Program rettet mot barn og ungdom. Skolegang og engelsk lesesirke

   


  Om oss


  Vårt fantastiske team i Kenya som drifter prosjektene

  Vi har et lokalt team som er helt sentrale for at vi kan drive utviklingsprosjekter i Kwa Wasya. Teamet har vi samarbeidet med i mange år.


  Daniel Muema Kikwa har hjulpet oss med alle prosjektene fra dag en. Han selv var den første som fikk hjelp. Han fikk lån og startet eget safariselskap i 2007 - Flamingo Safari. Daniel er koordinator og prosjektoppfølger. Takket være han gikk alle prosjektene som de skulle under korona-epedimien. Safarivirksomheten ble satt på vent, men oppgavene for Hjelp til Selvhjelp i Afrika ble da en ekstra kjærkommen inntekt. En populær og dyktig safariguide, og trygg og god prosjektoppfølger.  


  Penninah Joseph har mange ulike oppgaver og oppdrag i foreningen. Hun er ansvarlig for drift av 2 vannstasjoner med tilhørende åker og garnbutikk. Hun driver også Flamingo Gjestehus når foreningen eller safarigjester er på besøk. God på orden, renhold og matlaging. I tillegg følger hun opp kvinnegruppene Kanini Women Group (kurver) og Kalimani Shamba ladies (grønnsaker). Når foreningen kjøper kurver tar hun seg av kvalitetssikring, dokumentasjon og holder orden på varelageret. Hun er et unikum rett og slett.


  Kamene Nguti og Theresia Nzalu er mentorer for den engelske lesesirkelen (Reading circle). Sistnevnte program kan du lese mer om på siden for Barn. De er begge to i tillegg med i kvinnegruppene som dyrker grønnsaker, og vever vever kurver. Henholdsvis Shamba-ladies og Kanini Women Group.   Vi i Norge

  Vi har aktive styremedlemmer, mange frivillige som stiller opp og et stort nettverk av ambassadører og støttespillere. 


  Siste nytt om prosjektene


  Barna elsker engelsk lesesirkel

  Vi har merket stor forskjell etter at barna startet med lesesirkel. De er blitt mye tryggere med å prate med oss. 


  Nå kan vi kommunisere med dem på en helt annen måte. Før var vi helt avhengig av en lokal tolk som kunne stammespråket KAMBA for å kommunisere.


  Barna i landsbyen har engelskundervisning på skolen, men de får jo ingen trening i å bruke det de lærer. Derfor startet vi opp en engelsk lesesirkel. Hver lørdag får barna lese, høre og øve seg opp i å prate engelsk. De starter med å få servert et næringsrikt måltid med kjøtt, grønnsaker og frukt.   


  De hører historier og blir stilt spørsmål om hva de har hørt. Lesningen går på omgang.   

  Det vokser og gror 

  Tilsammen får 27 kvinner støtte til drift for å dyrke grønnsaker i landsbyene Kwa Wasya og Kalimani. Egen åker gir mat og litt ekstra inntekt til familien. I tillegg til en stolthet over å mestre noe eget.


  I løet av 2023 er målet vårt at kvinnene kan fordoble produksjonen av grønnsaker, uten at de må utvide åkeren. For å få dette til startet vi med to tiltak:

  1) Utnevnte en teamleder som skal følge dem opp

  2) Ukentlige møter hvor de besøker hverandres åkre og deler erfaringer


  Nye tiltak vil vi gjennomføre utover i 2023

  Eldre nyheter  Master med mening

  Her er Masteroppgaven til Heidi H. Gleditsch om hvilken betydning biogass har for kvinner i Kenya. Heidi gjorde sine vitenskapelige undersøkelser ved å besøke 50 anlegg som er bygget i regi av Hjelp til Selvhjelp.

  Flere får rent drikkevann

  Dagens Gladsak! Skole i Kitui skal få rent vann. Senere et oppgradert kjøkkenet. Effektene av å få tilgang på rent vann hver eneste dag er store. Det vil forenkle og forbedre livet til 150 skolebarn, 10 ansatte og alle deres familier. Vi er stolte av å kunne bidra med ett av FN´s bærekraftmål: Alle må ha tilgang på rent vann. 💧Vi skal knytte oss til den offentlige vannledningen og legge en700 m lang vannledning til skolen. På skolen setter vi opp tre vanntanker på 10 000 l, slik at de har stabil tilgang på vann. 

  Foreningen har fått nytt styre

  Vi har fått nytt styre i foreningen og ny leder er Kirsten Markhus Underland, ny nestleder er Ingunn Johanne Karlsen og styremedlem er Helge Underland. Kirsten og Helge har vært med i styret siden starten og Ingunn har vært med oss i Kenya under gjennomføringen av de to siste vannprosjektene våre og har vært med siden starten.

  Solceller er tingen

  I 2017 åpnet vi et vannanlegg men vi var avhengig av strøm fra det offentlige nettet. Strømmen har vært borte i en måned og folk og dyr er vannløse og kjøkkenhagen dør. Vi har derfor installert solcellepaneler for å pumpe opp vann. Vi var svært fornøyde med solcelleene på den siste vannsnasjonen, så det kommer vi til å benytte mer av i fremtiden.

  Ett nytt vannprosjekt er overlevert

  Det var en stor dag for oss i dag da vi overleverte Kalimani vannanlegget til lokalsamfunnet. Nelson Mandela vil ha ansvaret for den daglige driften av anlegget og vi håper det vil bli en berikelse for lokalsamfunnet å få rikelig med rent drikkevann. Les mer om prosjektet her

  GLADSAK :) Vann i kranene på Penninahs vannstasjon og her pumpes på naturlig energy - SOL :) :) 🤸‍♀🤸‍♂Rapport fra Daniel:

  Water it's in a great demand in this area than any other. Given the fact that people walks many KM from different area down to the river to fetch water. As a result, people after hearing that water might be available today they have started coming to check water availability. Finally after ups and down, the sponsors and supporters have something to smile of. Water pumped using natural energy is available at Kalimani- Kitui - Kenya! Les mer om vannprosjektet her.

  Intervju med en av kvinnene som koker mat på biogass
  Vanntårnet er nesten klart

  Hvordan komme i kontakt med oss?


  HJELP TIL SELVHJELP I AFRIKA

  Sanderveien 23

  1400 Ski


  e-mail: post@selvhjelpiafrika.org


  Leder:

  Kirsten Markhus Underland

  tlf: +47 90919631


  Bankkonto:

  Sparebanken Sør kontonummer :

  2801 19 29151


  Org.nr: 

  992 500 425
  Hjelp til selvhjelp - barn i Afrika

  Haakon Tveters vei 12

  0682 OSLO

   

  e-mail:

  barn@selvhjelpiafrika.org

   

  Leder:

  Monica Bredesen

  tlf: +47 92268003


  Bankkonto:

  Sparebanken Sør kontonummer:

  2801.51.00844

   

  Org.nr:

  992 500 425


  Vi tilbyr følgende turer:


  Migration safari oktober 2022


  Ungdommssafari påsken 2023


  Meaningful safari påsken 2023


  Pris, program og påmelding vil bli lagt ut fortløpende.  Vi er medlem av:


  Vi arrangerer safariturer til Kenya og Tanzania, og Flamingozone Tours & Safaris Ltd er vår turoperatør.

  Meaningful Safari er vårt varemerke