Hjem

Velkommen til oss

 

Hjelp til selvhjelp i Afrika

 • har som formål å skape arbeidsplasser og hjelpe enkeltpersoner med oppstart og drift av egen virksomhet.

 

Hjelp til selvhjelp – barn i Afrika

 • har som formål å bidra til en litt bedre hverdag for barn gjennom støtte til barnehjem, skole og egenutvikling.

 

 

·         Vi har erfaring fra ulike prosjekter. Her er noen eksempler:   

  • Drift av vannstasjoner for å skape utvikling i små landsbyer
  • Gi kvinner muligheten til å dyrke grønnsaker for salg og eget forbruk
  • Ivareta tradisjonelt håndverk
 • Å arrangere Meaningful safari til Kenya med bl.a. besøk til prosjektene
 • Bistand til barn med særskilte behov i Nairobi og i Kitui County
  • Skolegang
  • Barnehjem
  • Lesesirkel

 

Biogass - Vi har erfaring med bygging av miljøanlegg som består av griseproduksjon, biogassanlegg som produserer gass fra grisemøkka og hvor avfallet fra biogass-produksjonen brukes til gjødsel på åkrene. Vi vurderer vannboring for å sikre jevn tilførsel av vann uavhengig av regntid og offentlig vannforsyning. Da har vi et kretsløp som gir inntekter, mat fra grisene og åkrene, reduserer helseskadene ved å unngå å puste inn røyk på kjøkkenet og som reduserer avskoging og utslipp av CO2.

 

Et konsept som er midt i blinken for Afrika! Og en fordel for miljø, helse, familier og økonomisk utvikling.


Nyheter

17. november 2020

Hjelp oss å holde hjula igang

Vil du vera med på gjera ein forskjell?

Støtt foreninga vår, Hjelp til selvhjelp i Afrika, med å holde hjula igang? Kvar dråpe tel💧💧 Kjøp gåvekort her🎄🎄

28. september 2020

Vanskelig å få kurver hjem til Norge

Reisebegrensningene som følge av koronaepedimien gjør at foreningen ikke får importert kurver fra Kenya til Norge. Dette får konsekvenser for de 32 kvinnene i Kanini Women Group. For mange er dette den eneste inntektskilden. Foreningen bestiller fortsatt kurver som lagres i Kenya, men det er viktig å få dem til Norge for å at foreningen kan få inntekter til nye innkjøp. Vi håper at sendinger med normal postgang vil gjøre det mulig å ta inn kurver før jul. 

7. juni 2020

Korona

Presidenten informerte i dag om at utdanning og helsedepartementer vil gi retningslinjer for gradvis tilbakeføring til normalitet i utdanningssektoren i midten av august. Videre har regjeringen utvidet det landsomfattende portforbudet som ble satt i verk for å dempe spredningen av Covid-19 med ytterligere 30 dager. Portforbudet er fra 21.00 til 04.00 med start 8. juni.

10. april 2020

Korona

Koronaen har nådd Kenya og myndighetene har satt i verk en rekke tiltak for å hindre smittespredning. Vi i vår forening har også satt i verk tiltak for å hindre smittespredning.


Vi får ikke gjennomført våre safariturer og vi får ikke fraktet hjem kurvene som kvinnene vever. Vi har mange kurver på lager men vi fortsetter produksjonen slik at kvinnene får den sårt tiltrengte inntekten.


Vi forsøker å få flere kvinner til å starte med grønnsaksproduksjon da grønnsakene kan omsettes lokalt. Disse kvinnen få gratis vann.


Vi har fortsatt noen kurver for salgi Norge, og inntekten fra dette salget går til å støtte arbeidet vårt i Kenya.

21. februar 2020

Ny logo

Vi har fornyet logoen vår etter å ha hatt den samme i mange år. Logoen vil være synlig på våre hjemmesider fra og med i dag, og vil etterhvert bli skiftet også på øvrige dokumenter mv.

28. noember 2019

Gi vann i julegave!

Vil du vera med på gjera ein forskjell? Støtt foreninga vår, Hjelp til selvhjelp i Afrika, med å kjøpa gåvekort til kr 200, som er nok til

20 000 liter vatn! Kvar dråpe tel💧💧 Kjøp gåvekort her🎄🎄

10. november 2019

Master med mening

Her er Masteroppgaven til Heidi H. Gleditsch om hvilken betydning biogass har for kvinner i Kenya. Heidi gjorde sine vitenskapelige undersøkelser ved å besøke 50 anlegg som er bygget i regi av Hjelp til Selvhjelp.

12. juni 2019

Flere får rent drikkevann

Dagens Gladsak! En ny skole i Kitui - Kenya skal få rent vann. Planene er at skolen senere skal få oppgradert kjøkkenet. Effektene av å få tilgang på rent vann hver eneste dag er store. Det vil forenkle og forbedre livet til 150 skolebarn, 10 ansatte og alle deres familier. Vi er stolte av å kunne bidra med ett av FN´s bærekraftmål: Alle må ha tilgang på rent vann. 💧Vi skal knytte oss til den offentlige vannledningen og legge en700 m lang vannledning til skolen. På skolen setter vi opp tre vanntanker på 10 000 l, slik at de har stabil tilgang på vann. Vil du være med å bidra?

18. mai 2019

Foreningen har fått nytt styre

Vi har fått nytt styre i foreningen og ny leder er Kirsten Markhus Underland, ny nestleder er Ingunn Johanne Karlsen og styremedlem er Helge Underland. Kirsten og Helge har vært med i styret siden starten og Ingunn har vært med oss i Kenya under gjennomføringen av de to siste vannprosjektene våre og har vært med siden starten.

27. januar 2019

Biogassanleggenes betydning

Heidi har vært i Kenya i tre uker for å studere hvilken betydning biogassanlegget har for kvinnene. Hun har besøkt kvinnene i Kagundo og i Kitui. Nå er det anleggene rundt Nairobi som besøkes. Hun intrvjuer kvinnene som bruker biogass daglig til matlaging. Daniel er med som sjåfør og tolk og Willy er med som kjentmann for å vise vei til de han har bygget biogassanlegg for.

1. desember 2018

Årets julegaver

I år har vi to ulike julegaver, et årsforbruk av rent vann og verpehøns til barnehjemmet i Mathare. Julegavene bestiller du her.

17. november 2018

Foreningen blir større

Gjennom mange år har vi hatt et samarbeide med Good Samaritan Childrens Home i Mathare. Vi vil fortsette dette samarbeidet enda sterkere gjennom en egen forening Matharehjemmets venner. Du kan lese mer om deres arbeide her.

5. november 2018

Masterstudier på biogassanleggene

Vi har bygget ca 50 biogassanlegg og masterstudent Heidi Hustad Gleditsch skal se på hvilken betydning biogassanleggene har for kvinnene som bruker biogass. Biogassen benyttes til å koke mat på, og det er et stort fremskritt for kvinnene å koke mat på biogass fremfor ved og trekull. Heidi studerer ved NMBU i Ås, og skal ha feltstudier i januar/februar 2019. Vi ser frem til å få en vitenskapelig vurdering av et av våre hovedprosjekter.

28. oktober 2018

Solceller er tingen

For et år siden åpnet vi et vannanlegg men vi var avhengig av strøm fra det offentlige nettet. Strømmen har vært borte i en måned og folk og dyr er vannløse og kjøkkenhagen dør. Vi har derfor installert solcellepaneler for å pumpe opp vann. Vi var svært fornøyde med solcelleene på den siste vannsnasjonen, så det kommer vi til å benytte mer av i fremtiden.

2. oktober 2018

Ett nytt vannprosjekt er overlevert

Det var en stor dag for oss i dag da vi overleverte Kalimani vannanlegget til lokalsamfunnet. Nelson Mandela vil ha ansvaret for den daglige driften av anlegget og vi håper det vil bli en berikelse for lokalsamfunnet å få rikelig med rent drikkevann. Les mer om prosjektet her

1. juni 2018

:) GLADSAK :) Vann i kranene på Penninahs vannstasjon og her pumpes på naturlig energy - SOL :) :) 🤸‍♀🤸‍♂Rapport fra Daniel:

Water it's in a great demand in this area than any other. Given the fact that people walks many KM from different area down to the river to fetch water. As a result, people after hearing that water might be available today they have started coming to check water availability. Finally after ups and down, the sponsors and supporters have something to smile of. Water pumped using natural energy is available at Kalimani- Kitui - Kenya! Les mer om vannprosjektet her.

Intervju med en av kvinnene som koker mat på biogass
Vanntårnet er nesten klart
Vedfyrt komfyr i kjøkkenet

Vi har ingen planlagte turer nå pga koronaviruset. Vi vil starte opp med safariturer når det blir trygt å reise igjen.


Pris, program og påmelding vil bli lagt ut fortløpende.Vi er medlem av:


Vi arrangerer safariturer til Kenya og Tanzania, og Flamingozone Tours & Safaris Ltd er vår turoperatør.

Meaningful Safari er vårt varemerke

Hvordan komme i kontakt med oss?


Navn og adresse:

HJELP TIL SELVHJELP I AFRIKA

Sanderveien 23

1400 Ski


e-mail: post@selvhjelpiafrika.org


Leder:

Kirsten Markhus Underland

e-mail: kirsten.underland@hotmail.com

tlf: +47 90919631


Bankkonto:

Sparebanken Sør kontonummer :

2801 19 29151


Org.nr: 

992 500 425

Du kan betale med Vipps.


VIPPS - 12133

Støtt innføring av biogass til Afrika


Avfall gir energi     -     Viktig for miljø     -   Et løft for kvinnene     -     Helsegevinst for familiene