Lesesirkel

Lesesirkel


Mama Mercy med et av barna28. september 2019 startet vi opp med en lesesirkel i Katulani, for ca 25 barn.


Mange av de fattigere barna i Kitui County snakker og forstår engelsk dårlig, selv om det er undervisning i engelsk på skolen og selv om mye av undervisningen foregår på engelsk.


Kenya er et flersprsåklig og etnisk mangfoldig land og består av omtrent 40 etniske grupper. Swahili og engelsk er de to offisielle språkene. Engelsk er det språket som brukes i forvaltningen, i offisielle dokumenter, i aviser og på TV. I Kitui county og fire andre fylker, snakker innbyggerne Kamba (Kikamba). I 2009 var det ca 4 millioner mennesker som hadde Kamba, som sitt primær språk. Dette betyr at mange Kenyanere er to- eller trespråklige.


Men først må språkene læres. Undervisning på engelsk er svært  vanskelig for mange av barna som har dette som sitt tredje språk og gjør at de går glipp av verdifull læring. Det anbefales å se  NRK TV innslag fra Kitui av 3.april 2016, fra nettopp den skolen mange av barna vi støtter går på – Ivuku Primaruy School.


Da vi ser hvor viktig det er at barna behersker engelsk ønsket vi å sikre et høyere nivå på engelskkunnkapen til barna.


Barna som fikk tilbud om å delta på lesesirkelen er fra familer som allerede får støtte til skolepenger eller fra familier vi vurderer har behov for støtte. Videre er dette barn av familier vi støtter gjennom å muliggjøre arbeidsinntekter fra kurvproduksjon, grønnsaksåkre og arbeid på gården Flamingo farm.

 

Fom lørdag 28. september 2019 har derfor disse barna etter endt skoledag på lørdager, lesesirkel på Flamingo Farm. Der får de først servert et varmt måltid, før Kamene og Theresia hjelper dem med å lese, skrive og snakke bedre engelsk.


Barna får skrivebøker, penn og noen engelskbøker på deling. Kamene og Theresia fyller inn oppgaver i alle barnas skrivebøker for å tilrettelegge for oppgaveløsning. 


Fom medio mars 2020 ble skolen i Kenya stengt pga Covid-19. Det samme har vi vært nødt til å gjøre med lesesirkelen. I perioden lesesirkelen er stengt får barna (28) hver lørdag ett brød og flaske melk i den lokale butikken. I tillegg har derese 14 familier, fom 16.mai, fått te, sukker, salt og cocking oil. 

Det bygges i høyden

Hvordan komme i kontakt med oss?

Navn og adresse:

HJELP TIL SELVHJELP - BARN I AFRIKA

c/o Monica Bredesen

Haakon Tveters vei 12

0682 OSLO

 

e-mail:

barn@selvhjelpiafrika.org

 

Kontaktpersoner:

Monica Bredesen

tlf: +47 92268003


Bjørg Bakken

tlf: +47 95261663

 

Pål Fosterud

tlf: +47 90993978


Susann Bredesen

tlf: +47 90184585


Trond Larsen

tlf: +47 91626485


Bankkonto:

Sparebanken Sør kontonummer:

2801.51.00844

 

Org.nr:

921 602 324

 DU KAN BETALE MED VIPPS


VIPPS 546713

Støtt innføring av biogass til Afrika


Avfall gir energi     -     Viktig for miljø     -   Et løft for kvinnene     -     Helsegevinst for familiene