Lesesirkel

Lesesirkel


Mama Mercy med et av barna28. september 2019 startet vi opp med en lesesirkel i Katulani, for ca 20 barn.


Mange av de fattigere barna i Katulani snakker og forstår engelsk dårlig, selv om det er mye undervisning på skolen og selv mye mye av undervisningen foregår på engelsk.


Vi ønsker derfor å sikre et høyere nivå på engelskkunnkapen til barna, i et fag som er svært viktig i et land hvor både undervisning foregår på engelsk og mye av det offisielle språk i forvalntringen og i nyhetsbildet er på engelsk.


De 20 barna som fikk tilbud om å delta på lesesirkelen er fra familer som allerede får støtte til skolepenger eller fra familier vi vurderer har behov for slik støtte. Videre er dette barn av familier vi ønsker å støtte gjennom å muliggjøre arbeidsinntekter ved kurvproduksjon, grønnsaksåkre og arbeid på gården Flamingo farm.

 

Etter endt skoledag på lørdager kommer barna til Flamingo Farm og får servert et varmt måltid før undervisningen begynner.

Deretter lærer Theresia og Kamene som selv snakker og skriver engelsk godt, barna å snakke skrive og forstå bedre englesk.


I tillegg har vi hentet inn Danh som er engelsklærer, for litt faglig bistand.


Barna har fått hver sin skrivebok og penn og noen få engelskbøker på deling. Kamene og Theresia fyller inn oppgaver i alle de 20 barnas skrivebøker for å tilrettelegeg legge for oppgaveløsning, deretter viskes det ut og nye oppgaver kommer inn. 

Det bygges i høyden

Hvordan komme i kontakt med oss?

DU KAN BETALE MED VIPPS


VIPPS 546713

Navn og adresse:

HJELP TIL SELVHJELP - BARN I AFRIKA

c/o Monica Bredesen

Haakon Tveters vei 12

0682 OSLO

 

e-mail:

barn@selvhjelpiafrika.org

 

Kontaktpersoner:

Monica Bredesen

tlf: +47 92268003


Bjørg Bakken

tlf: +47 95261663

 

Pål Fosterud

tlf: +47 90993978


Susann Bredesen

tlf: +47 90184585


Trond Larsen

tlf: +47 91626485


Bankkonto:

Sparebanken Sør kontonummer:

2801.51.00844

 

Org.nr:

921 602 324

 Støtt innføring av biogass til Afrika


Avfall gir energi     -     Viktig for miljø     -   Et løft for kvinnene     -     Helsegevinst for familiene