Katulani

Katulani Secondary School - miljøanlegg

Til vårt neste miljøanlegg valgte vi Katulani Secondary school, som ligger litt utenfor sentrum av Kitui. Skolen mangler det aller meste og bygningene er dårlig vedlikeholdt. Det går 350 elever på skolen, hvorav ca 100 på internat. Det er et ønske fra skolens ledelse å servere mat to eller helst tre ganger om dagen. Det koster 200 kroner pr år for en elev pr år, men mange foreldre klarer ikke denne kostnaden.


Vår intensjon er at innføring av biogass og grisefarm skal gi Katulani Secondary School et grunnlag å bygge videre på og muligheter til å utvikle en bedre skole.


Bilde fra åpningen av prosjektet ved Katulani secondary school den 15. juni 2009.


Vi bygde grisefarm i 2009, biogassanlegg i 2010 og vannanlegg i 2011. Vi skal følge skolen over en tiårsperiode og være rådgivere, pådrivere og oppmuntre dem til lønnsom drift, slik at de kan oppnå den utviklingen de ønsker for skolen. Sammen med skolen har vi satt opp 10 formålsparagrafer, som skal være viktige retningslinjer for prosjektet. For hvert år i tiårsperioden skal det utarbeides 10 delmål. Vi skal bistå dem i denne planleggingen. Hjelp til Selvhjelp i Afrika var selv tilstede når grisehuset, biogasseanlegget og vannanlegget ble bygget og fulgte prosjektene tett opp.  Det er skolen sitt ansvar og utnytte det potensialet som inntektene fra prosjektene gir til å utvikle skolen. Det er lærerne som skal gjøre dette ved hjelp av oss. Høsten 2008 etablerte vi en arbeidsgruppe som har lovet å arbeide på frivillig basis, uten lønn og dette skal være en del av deres eget bidrag.


Hele anlegget er finansiert gjennom innsamlede midler i Norge. Dette hadde ikke vært mulig å få til uten mange små og store bidrag. Totalkostnad for hovedprosjektene er ca NOK 350 000.

Følgende dokumenter om prosjektet kan leses:

 Prosjektbeskrivelse for Katulani prosjektet

 Katulani biogas mulighetsstudie

 


Prosjektet vil bidra til veldige ringvirkninger i nærmiljøet og øke  motivasjonen hos de unge til selv å finne måter å livnære seg på.

Fra byggingen av biogassanlegget
Kirsten og Nicodemus besøker Doris og ungene
Doris