barnehjem

Barnehjem


Mama Mercy med et av barna

Hjelp til selvhjelp har over tid gitt bistand til barnehjem i slummen, først i Kawangware så i Mathare. Mye av hjelpen som i dag gis via Hjelp til selvhjelp er gjort mulig på grunn av støtte fra faste givere og fra foreningen Kituibarnas venner.

 

Fra og med høsten 2019 har støtten til barnehjem gått til to barnehjem i i nærheten av Kitui by, Mulango Children Home og Kitui Baby home. Fra og med mai 2020 har vi dessuten bidratt med mat og klær til ti gatebarn i Nairobi i påvente av at de får plass på barnehjem. 


Begge barnehjemmene i nærheten av Kitui by har Chariots of Hope fra USA som sin store støttespiller.


Det finnes mer informasjon om barnehjemmene på nettsidene deres:

http://www.chariotsforhope.org/childrens-homes/kitui/

http://www.chariotsforhope.org/childrens-homes/mulongo/


Kitui Children Home har ca 50 barn og 20 ansatte, barna er fra 0-5 år. Daglig leder er Winfred Kioko (Winnie) som også er vår kontaktperson. Barnehjemmet har også en nursery school for de eldste barna. Når barna begynner på skolen flytter de til Mulango Children Home. Behovet til barnehjemmet har vært utvidelse av kyllingfarmen, slik at den kan gi egg til begge barnehjemmene. Dette har vi bidratt med høsten 2019.


Mulango Children Home har ca 160 barn og ca 11 ansatte.Barnehjemmet ledes av Michael Njoroge som også er vår kontaktperson. Behovet til barnehjemmet har vært å fylle nytt oppholdsrom med møbler. Vi har levert 100 stoler høsten 2019 og få tilkobling til offentlig vannlending. Dette har vi samlet inn penger til i desember 2019. Oppstart med grøftegraving og tlkobling er utsatt inntil videre pga covid-19 situasjonen. 


Begge barnehjemmene har behov for rent og mer vann samt mat. Vi har levert mat ved fire anledninger i 2019 og to ganger hittil i 2020. Mat leveres når vi har safaribesøkende i Kitui eller selv er på besøk. Videre har Kitui Baby Home fått PC'er og vi har kjøpt kopimaskin og skriver, slik at nursery school kan kopiere opp oppgaver i stedet for å skrive de inn i 25 bøker. 


Det bygges i høyden

Hvordan komme i kontakt med oss?

Navn og adresse:

HJELP TIL SELVHJELP - BARN I AFRIKA

c/o Monica Bredesen

Haakon Tveters vei 12

0682 OSLO

 

e-mail:

barn@selvhjelpiafrika.org

 

Kontaktpersoner:

Monica Bredesen

tlf: +47 92268003


Bjørg Bakken

tlf: +47 95261663

 

Pål Fosterud

tlf: +47 90993978


Susann Bredesen

tlf: +47 90184585


Trond Larsen

tlf: +47 91626485


Bankkonto:

Sparebanken Sør kontonummer:

2801.51.00844

 

Org.nr:

921 602 324

 DU KAN BETALE MED VIPPS


VIPPS 546713

Støtt innføring av biogass til Afrika


Avfall gir energi     -     Viktig for miljø     -   Et løft for kvinnene     -     Helsegevinst for familiene