Kalimani vannstasjon

Vannprosjekt ved Kalimani i Kitui

2. oktober 2018

I dag har vi hatt offisiell åpning og overlevering av vannanlegget. Vi hadde med representanter for flere av sponsorene. Det har blitt solgt vann her siden juni og naboene er svært glade for å få rent drikkevann. Rent drikkevann tar vi som en selvfølge, og vi håper at lokalbefolkningen vil benytte seg av dette tilbudet.


1. juni 2018

:) GLADSAK :) Vann i kranene på Penninahs vannstasjon og her pumpes på naturlig energy - SOL :) :) 🤸‍♀🤸‍♂Rapport fra Daniel:

Water it's in a great demand in this area than any other. Given the fact that people walks many KM from different area down to the river to fetch water. As a result, people after hearing that water might be available today they have started coming to check water availability. Finally after ups and down, the sponsors and supporters have something to smile of. Water pumped using natural energy is available at Kalimani- Kitui - Kenya!


11. mai 2018

💦Water solve problems!💦

Vi er i sluttfasen på Penninah`s vannstasjon i Kitui - Kenya og starter nedtelling til det er vann i kranene. Regntiden går mot slutten så timingen er perfekt. I natt kom vanntankene og de heises nå opp på det 4 meter høye vanntårnet. Det har tatt oss 7 mnd fra vi tok beslutningen om nytt vannprosjekt til stasjonen er ferdig. Nå går vi over til en spennende tid med drift og salg. Tusen takk til våre 4 hoved sponsorer; Eidsvoll Syd Lions Klubb, Ski og Langhus Rotary klubb, Rotary Distrikt 2260 (Rotary Foundation) og en privat giver. Tusen takk til alle dere som støtter foreningen så vi kan betale lokal arbeidskraft for oppfølging av både dette og andre prosjekter i området. Vann gir store muligheter for utvikling. Dere skal få ta del i denne spennende tiden fremover.


26. mars 2018

Nå har vi bestemt oss for å bygge anlegget med solcelledrift av pumpa. Det blir noe dyrere enn å koble seg til strømnettet, men vi vil aldri få noen strømregning. Torsdag blir pumpa installert i brønnen og vannmannen har lovt oss å være ferdig med hele anlegget til 17. mai, hvis ikke før.

Willy skal bygge vannstasjonen og den vil bli ferdig i god tid før før resten av anlegget. Vi skal ha et 4 m høyt vanntårn med 2 stk 10 000 l vanntanker. Tankene blir beskyttet av solcellepaneler.


12. februar 2018

I dag startet 24-timerspumpingen av brønnen for å teste ytelsen. Ryktet spredte seg raskt i nabolaget og folk strømmet til med vannkantene sine. Det er ikke hver dag det er gratis rent vann å få i rikelige mengder. Brønnen har en ytelse på 2400 l/h og vi har tillatelse til å pumpe

opp 20 000 l/døgn. Vannet er analysert og godkjent som drikkevann. Rapportene kan du lese her. Vi har fått tilbud på solcellestrøm og det fordyrer anlegget en del og vi gjennomgår budsjettet for å se om vi har noe å gå på.


7. februar 2018

Endelig kom vannmannen og satte på plass foringsrørene i vannhullet. Han har hatt utstyret sitt på verksted og har han har hatt betalingsproblemer så vi har måttet vente lenge på at han skulle dukke opp. Det blir 24-timers pumping for å teste ytelsen på brønnen en av dagene. Vannprøve er sendt inn til analyse for finne ut kvaliteten på vannet. Vi er i gang med å få på plass strøm, og det tar sin tid med kraftlaget.


12. desember 2017

Detta er ei utruleg gledeleg hending!

Endeleg kom boremaskina inn til tomta. Pga regntida har ikkje grunnen vore fast nok til at dei kunne komma fram tidlegare.

ME HAR FUNNE VATN!!!

Meldinga tikka inn nøyaktig kl.16:21 i dag.

Ein ny landsby i Kenya kan no få ei heilt anna framtid viss alt går som da skal vidare. No skal da pumpast vatn i 24 timar for å få testa ytelsen på vatnkilda. Deretter skal vatnprøve sendast til eit laboratorie for å få testa kvaliteten

Betre julegave kan ein vel ikkje gi vekk? Vatn reddar liv!


20. november 2017

Vann er livet! Den store vannborings-maskinen kjørte seg fast på vei inn til tomta idag. Det er løs jord og mye bush. Dessverre har vi ikke bilder. Maskinen må nå få hjelp tomorrow. Spenningen stiger!!


3. oktober 2017

Det var en stor dag for oss i dag da vi fikk melding om vårt førtste bidrag til dette vannprosjektet.Ingunn, Peninah og Kirsten besiktiger tomta for vannprosjektet
Helge, Bjørg, Eva, Kjell og Kirsten foran vannstasjonen
En storkunde
Oppheising av vanntankene
Alle vil ha vann
Det er ikke mye som er synlig
Nedsetting av foringsrørene pågår
Boringen pågår
Rent vann fra brønnen
Gratis vann
Vannstasjonen ved  Katulani Secondary School

Ditt bidrag kan innbetales til Hjep til selvhjelp i Afrika


Bankkonto:

Sparebanken Sør kontonummer :

2801 19 29151

PROSJEKTBESKRIVELSE (15.oktober 2017)


Bakgrunn

Peninah og mannen har en liten eiendom ca 25 km syd for Kitui og ca 15 km fra de to øvrige vannanleggene vi har bygget. På denne eiendommen er de i ferd med å bygge seg et hus og etablere seg. Området er svært tørt og det er ca 3 km å gå til elven for å hente vann. Elvevannet er av dårlig kvalitet. Det er ca 2 km til den offentlige vannledningen der det ikke har vært vann siste året.

Den eneste sikre vannforsyningen er kvinner som går til elven og bringer vann til familiene med esler. Hvert esel kan bære 80 liter vann og det er ca tre km en vei. I tørketiden er elva tørr og de må derfor grave seg en til to meter ned i elveleiet for å komme til vannet. Ulempen ved dette alternativet er at vannet ikke er av god kvalitet.


Vannboring

Med dette bakteppet har vi foretatt noen undersøkelsrer rund boring av en brønn for å sikre Peninah og naboene en stabil vannforsyning med god vannkvalitet.

Vi har fortatt grunnundersøkelse som viser at det er vann på ca 180 m dyp. Vi har innhentet tilbud på boring og vi har kontaktet Ministry of Water and Irrigationog fått tillatelse til å bore etter vann og å pumpe opp

20 000 l pr dag.

Vi har vært i kontakt med de lokale myndighetene og orientert om planene. Vi har også undersøkt mulighetene for offentlig støtte, men det er ikke mulig.

Salg av vann vil dekke strømregningen til vannpumpa, og fremtidige vedlikeholdsutgifter.

Vi har besøkt Ministry of Water and Irrigation i Kitui, og der ser de meget positivt på at vi foretar boring og etablerer en vannstasjon.

Selve brønnboringen og installasjonene i borehullet er unnagjort på noen få dager.

Ved brønnen må vi bygge et pumpehus og vi må ha en lagertank. Utover dette trenger vi rørledning og strømforsyning. Strømforsyningen i området er relativt stabil. Vi vil vurdere solcelledrift av pumpa, men det er relativt kostbart med det dypet vi skal hente vann på.

I pumpehuset vil det bli installert tappekraner der folk kan komme med kannene sine og kjøpe vann. For de som ikke har penger vil vannhenting i elva fortsatt være deres vannforsyning.

Vannet vil primært bli benyttet til salg til naboene.


Kostnader og finansiering

Vi har utarbeidet et budsjett for arbeidene og vi kan få utført arbeidet for ca NOK 300 000.

Finansieringen av prosjektet vil vi gjøre med innsamling av penger i Norge.


Gjennomføring

Vi vil foreta en grundig planlegging og forberedelser i løpet av høsten 2017.

Grunnundersøkelsene er foretatt og myndighetenes tillatelse er gitt.

Grunnundesøkelsen kan du lese her

Tillatelsen til vannprosjektet kan du lese her

Vi vil foreta boring så snart som mulig, og de øvrige arbeidene foretas fortløpende etterhvert som finansieringen foreligger. Vi regner med å ha fullfinansiert prosjektet innen årsskiftet. Planen er å ha anlegget i drift til sommeren 2018.

Vi vil holde alle bidragsytere løpende orientert om fremdriften via vår nettside, e-post og Facebook.