Skolegang

Skolegang


DU KAN BETALE MED VIPPS


VIPPS 546713

Hvordan komme i kontakt med oss?

Skole er i utgangspunktet gratis i Kenya. Likevel blir de månedlige utgiftene svært høye for familier med lave inntekter og mange barn. Selv i Norge mener vi skoleutgifter på kr 200 i måneden er mye.


Skolegang er avgjørende for å kunne forsørge seg selv. Hjelp til selvhjelp - barn i Afrika ønsker derfor å støtte familier med å betale skolepenger for et eller flere av barna, samtidig som vi gir familene mulighter til innteksgivende arbeid. 


I dag støtter vi 16 barn med skolegang. Den eldste skal begynne i 2 .klasse på secondary school og tre skal begynne på secondary school nå. På primary school støtter vi 12 elever. Alle 16 elevene er fra familier i Katulani som vi har definert som "critical poor". De fleste av disse elevene deltar også på lesesirkelen på lørdager.


Vi har gjennomørt en kartlegging av alle familiene i området rundt Flamingo farm høsten 2019 og vil nå vurdere å støtte ytterligere 10-15 barn med skolegang.

Navn og adresse:

HJELP TIL SELVHJELP - BARN I AFRIKA

c/o Monica Bredesen

Haakon Tveters vei 12

0682 OSLO

 

e-mail:

barn@selvhjelpiafrika.org

 

Kontaktpersoner:

Monica Bredesen

tlf: +47 92268003


Bjørg Bakken

tlf: +47 95261663

 

Pål Fosterud

tlf: +47 90993978


Susann Bredesen

tlf: +47 90184585


Trond Larsen

tlf: +47 91626485


Bankkonto:

Sparebanken Sør kontonummer:

2801.51.00844

 

Org.nr:

921 602 324

 Støtt innføring av biogass til Afrika


Avfall gir energi     -     Viktig for miljø     -   Et løft for kvinnene     -     Helsegevinst for familiene