Skolegang

Skolegang


Hvordan komme i kontakt med oss?

Navn og adresse:

HJELP TIL SELVHJELP - BARN I AFRIKA

c/o Monica Bredesen

Haakon Tveters vei 12

0682 OSLO

 

e-mail:

barn@selvhjelpiafrika.org

 

Kontaktpersoner:

Monica Bredesen

tlf: +47 92268003


Bjørg Bakken

tlf: +47 95261663

 

Pål Fosterud

tlf: +47 90993978


Susann Bredesen

tlf: +47 90184585


Trond Larsen

tlf: +47 91626485


Bankkonto:

Sparebanken Sør kontonummer:

2801.51.00844

 

Org.nr:

921 602 324

 DU KAN BETALE MED VIPPS


VIPPS 546713

Skole er i utgangspunktet gratis i Kenya. Likevel blir de månedlige utgiftene svært høye for familier, med lave inntekter og mange barn. Selv i Norge mener vi skoleutgifter på ca kr 200 i måneden er mye, selv om det inkluderer skoleuniform.


Skolegang er avgjørende for å kunne forsørge seg selv. Hjelp til selvhjelp - barn i Afrika, ønsker derfor å støtte familier med å betale skolepenger for et eller flere av barna, samtidig som vi sammen med Hjelp til selvhjelp - Afrika, gir familene muligheter til innteksgivende arbeid. 


I dag støtter vi ca 22 barn med skolepenger. 5 av disse barna går på "boarding school" enten på secondary school eller på polyteknisk skole (frisør / mekaniker etc). På primary school støtter vi 11 elever og på Nursery school støttes 6 barn. Alle vi støtter på primary school, deltar også på lesesirkelen på lørdager.


Vi har gjennomført en kartlegging høsten 2019, av alle familiene i området rundt Flamingo farm - (Kwawasia i Katulani) og vurdert at ca 22 barn og ders 14 familier trenger støtte til skolegang, da familiene deres er definert som "critical poor". Pr i dag 13.juni, mangler vi fremdeles støttespillere til 3 av barna. Ønsker du å støtte en av disse barna, kan du sende en mail til barn@selvhjelpiafrika.org. 


Skolen i Kenye har pga Covid-19 situasjonen vært stengt siden 15. mars. 2. termin skulle åpnet etter en tre ukers ferie 4.mai. 26. april flyttet de åpning av skolene til tidligst 4. juni. I går 29. mai sier myndighetene at skolene vil være stengte til de har kontroll på smittespredningen. Videre antyder de at smittetoppen vil være rundt august/ september. Foreldrene må derfor forberede seg på å være hjemme med barna til helsesituasjonen har stabilisert seg. Tidligere har det vært sagt at eksamen for primary og secondary school vil gå som planlagt. Nå sier at dette ikke er en prioritet og at både tidsskjema og eksamen kan vente til januar 2021. 


Skoleåret i Kenya har tre terminer. Vi har betalt fullt for 1. termin, men for 2. termin som skulle startet 4. mai har vi ikke hørt noe om betaling enda og holder skolen stengt hele 2.termin, dvs til august, antar vi at betaling ikke vil skje. 

Støtt innføring av biogass til Afrika


Avfall gir energi     -     Viktig for miljø     -   Et løft for kvinnene     -     Helsegevinst for familiene