VANN

Vannprosjekter i Kenya

Vi har gjennomført flere vellykkede vannprosjekter i Kituiområdet i Kenya. Vi har boret tre brønner som forsyner mange med rent drikkevann. I tilligg har vi bidratt med bygging av vannledninger slik at flere skoler får rent vann fra disse brønnene og fra offentlig vannledning.


Vi har mottatt penger fra mange privatpersoner, bedrifter og foreninger for å kunne gjennomføre disse prosjektene.


2010 Katulani Secondary School. Brønnboring


2015 Ngilu Girls Secondary School. Vannledning fra Katulani


2017 Flamingo Farm. Brønnboring og solcelledrevet vannpumpe


2017 Katulani Primary School. Vannledning fra Katulani


2018 Kalimani Village. Brønnboring og solcelledrevet vannpumpe


2019 Ivuku Primary School. Vannledning fra den offentlige vannforsyningen


2020 Planlegger flere vannledninger  • Rent vann til befolkningen
  • Vann til husdyr og jordbruk
  • Vann skaper arbeidsplasser
Vannstasjonen ved  Katulani Secondary School
Rent vann fra brønnen
Boringen pågår
Nedsetting av foringsrørene pågår
Gratis vann

Ditt bidrag kan innbetales til Hjep til selvhjelp i Afrika


Bankkonto:

Sparebanken Sør, kontonummer:

2801 19 29151

Støtt innføring av biogass til Afrika


Avfall gir energi     -     Viktig for miljø     -   Et løft for kvinnene     -     Helsegevinst for familiene