VANN

Vann til folket!

Vannstasjoner for salg og vannforsyning til skoler

Vi har gjennomført flere vellykkede vannprosjekter i Kituiområdet i Kenya. Vi har boret tre brønner som forsyner mange med rent drikkevann. I tilligg har vi bidratt med bygging av vannledninger slik at flere skoler får rent vann fra disse brønnene og fra offentlig vannledning.


2024

Kitui School for Mentally handicapped. Oppgradert kjøkken. Pusset opp og oppgradert 3 sanitæranlegg. Do og dusj. 


2021

1) Kikomini Primary School får nytt kjøkken etter at vannforsyningen er oppgradert. "Fra 3-steiners til 3-stjerners". Se bilde til høyre. 


2) Nzukini Primary School får vann til skolen fra den offentlige vannledningen og vanntanker. 


3) Kavoko Primary School får innlagt vann til skolen fra den offentlige vannledningen, vanntanker og vannposter for vask av hendene. 


2020 Kikomini Primary School. Vannledning fra den offentlige vannforsyning, vanntanker og vannposter for vask av hendene. 


2019 Ivuku Primary School. Vannledning fra den offentlige vannforsyningen


2018 Kalimani Village. Brønnboring og solcelledrevet vannpumpe


2017 Flamingo Farm. Brønnboring og solcelledrevet vannpumpe


2017 Katulani Primary School. Vannledning fra Katulani


2015 Ngilu Girls Secondary School. Vannledning fra Katulani


2010 Katulani Secondary School. Brønnboring  • Rent vann til befolkningen
  • Vann til husdyr og jordbruk
  • Vann skaper arbeidsplasser
Vannstasjonen ved  Katulani Secondary School

Ditt bidrag kan innbetales til Hjep til selvhjelp i Afrika


Bankkonto:

Sparebanken Sør, kontonummer:

2801 19 29151

Rent vann fra brønnen
Boringen pågår
Nedsetting av foringsrørene pågår
Gratis vann