Kiabakari

Kiabakari Bible  School  - Tanzania


Biogassanlegget ved Kiabakari Bibelskole i Tanzania


Under vårt første besøk i Afrika var vi med til Kiabakari bibelskole i Tanzania. Skolen ligger i den fattigste delen av landet, et par mil fra Victoriasjøen.


Her fikk vi en orientering om skolen og problemene med vannforsyningen. Det var under denne orienteringen jeg foreslo å reparere vannlekkasjene, redusere vannforbruket, gjenbruk av vann og etablere et biogassanlegg. Dette syntes rektor Peter Mtanka hørtes så interessant ut at han ønsket at jeg så nærmere å dette. På denne måten fikk vi oppdraget som du kan lese mer om i rapporten. Kiabakari biogas Sluttrapport


Biogassanlegget ble ferdig I 2007. Anlegget var ute av drift en periode. Nå har de bygget større grisehus, og anlegget er i full drift igjen. To griserøktere har vært på opplæring ved Katulani Sec School, og Willy har hatt service på biogassanlegget

Arbeislaget som bygde biogassanlegget
Biogassanlegget er murt, toppen er forskalle og snart klart for støping
Kaffekoking på biogass