Gatebarn - Nairobi


I mai 2020 ble det identifisert ni gatebarn, alle under syv år, i Kayoledistriktet i Nairobi. Disse barna dukket stadig opp i nabolaget til Lucia Atieno og hennes sønn Liam, som er venner av oss, for å be om mat. Barna ble da ivaretatt av en eldre dame som har fått låne en kirke av blikk hvor barna har sitt "hjem".


Mama (se bilde), som damen kalles har selv ikke midler til å bidra med mat til barna. Likevel jobber hun døgnet rundt for at de skal ha det best mulig. Siden mai 2020 har lokale innsamlinger og Hjelp til selvhjelp – barn i Afrika bidratt med regelmessige matleveringer. Vi har også ved hjelp av Lucia, satt igang innsamling av klær lokalt i Nairobi. Vårt neste mål var å få barna inn på et barnehjem.


1. juledag fikk vi beskjed om at et barnehjem var villig til å ta inn alle ni barna. 31 januar er alle de ni barna flyttet inn.


De eldste av våre barn skal ha samtaler med lærere for å finne ut hvilket nivå de er på. Dette for å finne ut hvilket trinn de skal begynne på. Det ser ut til at disse kan begynne på skolen nå.


Foreningen har god hjelp i Nairobi av Lucia og sønnen Liam, som bidar med innsamling av klær, innkjøp og levering av klær og mat og dialogen med Mama og barnehjemmet. Det viktigste for oss nå er at barna er trygge, får mat, har et sted å sove og ikke minst kan få lov til å være det de er, nemlig barn. 


Fremover ønsker foreningen å følge opp disse ni barna og barnehjemmet, med forskjellig type støtte som skolegang, senger, mat etc.


Gatebarn - Nairobi


Hvordan komme i kontakt med oss?

Navn og adresse:

HJELP TIL SELVHJELP - BARN I AFRIKA

c/o Monica Bredesen

Haakon Tveters vei 12

0682 OSLO

 

e-mail:

barn@selvhjelpiafrika.org

 

Kontaktpersoner:

Monica Bredesen

tlf: +47 92268003


Bjørg Bakken

tlf: +47 95261663

 

Pål Fosterud

tlf: +47 90993978


Susann Bredesen

tlf: +47 90184585


Trond Larsen

tlf: +47 91626485


Bankkonto:

Sparebanken Sør kontonummer:

2801.51.00844

 

Org.nr:

921 602 324

 DU KAN BETALE MED VIPPS


VIPPS 546713

Støtt innføring av biogass til Afrika


Avfall gir energi     -     Viktig for miljø     -   Et løft for kvinnene     -     Helsegevinst for familiene