Informasjonsbrev 1-2014
Kirsten Markhus Underland sammen med Rektor og Sytreformann ved Mailku Girls Secondary School
Møtedeltagerne ved Maliku Girls Secondary School
Øivind Holvik i gang med synsundesøkelse
Informasjonsmøte med potensielle biogassbyggere
Storvask i kjøkkenet før det blir malt
Oddvar Holvik i gang med andre malingsstrøket

For å kunne gjennomføre prosjektene våre er vi avhengig av økonomisk støtte.

Slik kan du være med å bidra til utvikling - Vårt kontonr er 2801 19 29151. :

- Gi et engangsbeløp

- Bli fast støttemedlem

- Kjøpe CD fra The Conquerors for kr 150.

- Vil du bidra med din grasrotandel – er det en fantastisk flott måte å hjelpe oss på.

Andelsbrev er en meningsfylt gave. Kontakt oss på post@selvhjelpiafrika.org

Vi baserer vårt arbeid på frivillig innsats og driver med svært lave administrasjonsutgifter slik at din støtte kan gå til de som trenger det.


Har du lyst å være med på Safari finner du oversikt over turene på hjemmesiden www.selvhjelpiafrika.org
Vil du bidra med din grasrotandel?

Foreningen Hjelp til selvhjelp i Afrika er registrert som grasrotmottaker og vi trenger din støtte.

Vil du bidra med din grasrotandel – er det en fantastisk flott måte å hjelpe oss på.

FORENINGEN FOR HJELP TIL SELVHJELP I AFRIKA

Vi vil takker alle som har Hjelp til selvhjelp i Afrika som sin grasrotmottaker.
Kirsten og Helge Underland, Ski                                Johannes Markhus, Grimstad

Sommer i Kitui 


Denne sommeren har foreningen Hjelp til Selvhjelp i Afrika et tett program i Kitui. Foruten Kirsten og Helge Underland er Grimstadmennene Oddvar og Øivind Holvik med for å hjelpe til. De to har tidligere vært med på Meaningful Safari, og har da sett udekkede behov som de kan være med på å løse. Under oppholdet er det oppfølging av det pågående miljøprosjektet ved Katulani Secondary School, etablering av et nytt miljøprosjekt ved Maliku Girls` Secondary School og ikke minst komme igang med bygging av 40 biogassanlegg for husholdninger som står på programmet.


Øivind Holvik er optiker og har tidligere vært i Eritrea og foretatt synsundersøkelser. Der var det en uforholdsmessig stor andel som hadde behov for briller. Da han var med på Meaningful Safari så han behovet for å for å foreta synsundersøkelser her. Vi fikk tildelt et klasserom ved skolen og Øivind gjennomførte syns-screening av 200 elever i løpet av en dag. Dette var en forenklet undersøkelse for å plukke ut de som har behov for briller. Det var kun 13 som ble registrert med synsavvik, og de får en ordinær synsundersøkelse i dag. I morgen er det lærernes og de ansattes tur til å bli undersøkt.


Produksjon av gris har nå kommet inn i riktige former, men det er et stykke frem før det går som planlagt. Vi har i dag 52 griser hvorav 18 er kun en uke gamle. Grisemøkka benyttes til produksjon av biogass, og biogassen benyttes i kjøkkenet for å koke mat til elevene. De har fått det for seg at det ikke er nok gass til å koke all maten, men dette har vi vist dem tidligere at er mulig. Den årelange vedfyringen har ført til at kjøkkenet er svart av sot på vegger og tak. Oddvar Holvik har derfor planlagt å få vasket og malt kjøkkenet. Det er ingen vits i å sette igang med dette før de slutter med vedfyringen og går helt over til biogass. Vi ble derfor enig med rektor om at vi skal bygge om de to siste vedkomfyrene til biogass, og da ble vasking av kjøkkenet igangsatt. Oddvar fikk hjelp til vaskingen av tre elever som ikke hadde betalt skolepengene sine. Etter første økt med vask, ser vi at det må tas et tak til. Vi ser frem til at kjøkkenet blir nymalt og en røykfri sone.


Det er flere skoler som er interesserte i tilsvarende miljøanlegg som det vi har på Katulani Secondary School. De er veldig ivrige og vil bare komme i gang uten noen form for forberedelser. Vi har sett at det ikke er noen snarveier til suksess med et slikt prosjekt, og det må være forankret hos skolens styre og sponsorer, de skal jo også bidra praktisk og økonomisk i etableringsfasen. Forutsetningen for å starte et prosjekt er at det finnes vann. Vi har foretatt undersøkelser ved en rekke skoler om å gjennomføre et miljøprosjekt, men de har manglet vann, og grunnundersøkelsene har vist at det er mangelfulle vannforekomster så brønnboring har vært uaktuelt. Ved Maliku Girls` Secondary School har de rikelig med vann, og vi har derfor gått videre med prosjektet der. Vi hadde et informasjonsmøte med styret og befaring ved skolen for å fine ut hvor grisehuset, biogassanlegget og kjøkkenhagen kan plasseres. Det er viktig å benytte seg av naturkreftene og utnytte høydeforskjeller slik at man får selvfall. Etter møtet dro styret på befaring på Katulani for å se med egne øyne hva de har i vente. Dersom styret går inn for prosjektet vil vi inngå en skriftlig avtale med dem på fredag om prosjektgjennomføringen. Det er viktig å ha avklart hvem som gjør hva, hvem som betaler og rekkefølgen. Med våre erfaringer fra Katulani så håper vi dette anlegget kommer raskere i full drift.


Avskoging er et stort problem i Kenya, men folk trenger energi for å koke maten sin. Ute på bygdene er det ved og trekull som er alternativet. "Drømmekjøkkenet" består av tre steiner med et bål under gryta. kjøkkehytta er full av røyk og kvinnene har store plager av dette. Trekull er langt bedre, men hele 70% av energien i treet blir borte ved kullbrenningen. Dersom en familie har to kuer skal det gi nok møkk til et biogassanlegg som kan gi dem nok gass til all matlagingen. Vi har derfor en plan om å bygge 40 slike familieanlegg i området her. Biogassmannen vår Willy skal stå for byggingen, og de som vil ha slike anlegg må selv finansiere disse. Når gassen brenner får de en refusjon fra oss på ca 3000 kr. Dette er samme finansieringsformen som ble benyttet under KENDBIP (Kenya Domestik Biogas Programme) der det ble bygget 8000 biogassalegg på fem år.

På lørdag skal vi ha informasjonsmøte for potensielle biogassbyggere.

Jeg spurte en av elevene om de hadde kuer hjemme, og han svarte at de hadde ti. Jeg fortalte han at de kunne bygge et biogassanlegg og at moren aldri mer trengte sanke ved, at hun kunne koke mat i røykfrie omgivelser og at de kunne selge biogass til naboene. Vi får se om det dette blir en av biogassbyggerne.

Det er "vinter" i Kenya nå, og det er tørketid. Den siste regntiden var ikke veldig grøderik i denne delen av landet. Folk er vant til dette men nå har de mat enn så lenge. Det er fortsatt lenge til neste regntid som starter i slutten av oktober.


Det er givende å være her og bidra til litt utvikling og fremgang.  Det har vært en sterk økonomsk vekst i Afrika de seneste årene, men denne veksten har ikke kommet befolkningen generelt til gode. Investeringene har ikke resultert i flere arbeidplasser eller fattigdomsreduksjon. Det har vært en forbuks basert vekst som baserer seg på import som ikke er ikke bærekrafig over tid. (FNs Developmet in Africa Report 2014) Folk i området bor stort sett i jordhytter med stråtak og lever for under en dollar om dagen. Landets ledende politkere derimot sørger for seg og sine og lever i en overdådig luksus.


Vi har hatt med mange på Meaningful Safari, og de har fått et mer nyansert bilde av forholdene her. Det er ikke bare krig, nød og fatigdom. Folk lever under enkle forhold og de gjør det beste de kan ut av det. Vår bistand går ut på å hjelpe noen til å skape seg sin egen arbeidsplass slik at de kan forsørge seg og sine. Willy er et godt eksempel på at det virker. De eneste som går dårlige tider i møte med våre prosjekter er vedselgerne.


Fortsatt god sommer fra oss på Flamingo Guesthouse. Har du lyst til å oppleve noe av dette selv, så ligger programmet for Meaningful Safari i påsken 2015 klart på våre nettsider www.selvhjelpiafrika.org


Dont count your money, count your daysØivind, Oddvar, Kirsten og Helge

Hvordan komme i kontakt med oss?


Navn og adresse:

HJELP TIL SELVHJELP I AFRIKA

Guldmand Brygge 8

4876 GRIMSTAD


e-mail: post@selvhjelpiafrika.org


Innehavere:

Johannes Markhus

e-mail: jmarkhus@online.no

tlf: +47 92489028


Kirsten og Helge Underland

e-mail: kirsten.underland@hotmail.com

tlf: +47 90919631


Bankkonto:

Sparebanken Sør kontonummer :

2801 19 29151


Org.nr:

992 500 425


Web ansvarlig:

Anne Håven

e-mail: post@selvhjelpiafrika.org