Julegavebestilling


GI EN GAVE TIL NOEN SOM VIRKELIG TRENGER GAVEN

 Du kan gi vann til familier i landsbyen Katulani. Ved utvidelse av vannstasjonen kan enda flere familier få tilgang til rent vann. Rent vann forandrer alt! Pris: NOK 200.


Med VANN kommer store muligheter til utvikling.

Inntektene fra gavekortet går til utbygging av vannprosjekter i Kitui – Kenya. 

Hjelp til selvhjelp i Afrika har drevet bistandsprosjekter i Kenya over mange år og vi ser at det hjelper.


Pengene vil konkret gå til:
• Vannledning til en skole med 100 elever
• Vannledning til et barnehjem med 200 barn

• Kvinnegruppe som dyrker grønnsaker for salg

Vi sender deg et gavebrev som du kan skrive ut når vi har mottatt betalingen.


HVER DRÅPE TELLER


Du kan betale med Vipps

VANN

VIPPS - 12133


Eller til bankkonto


2801 19 29151


Merk betalingen:


HVER DRÅPE TELLER


Her kan du se gavebrevet


200 kr og på 1000 kr

 
 
Vann Pris: NOK 200 pr gave
 
 
 

Her kan du bestille årets julegave


Navn og adresse:

HJELP TIL SELVHJELP I AFRIKA

Sanderveien 23

1400 Ski


e-mail: post@selvhjelpiafrika.org


Leder:

Kirsten Markhus Underland

e-mail: kirsten.underland@hotmail.com

tlf: +47 90919631


Bankkonto:

Sparebanken Sør kontonummer:

2801 19 29151


Org.nr: 

992 500 425
Støtt innføring av biogass til Afrika


Avfall gir energi     -     Viktig for miljø     -   Et løft for kvinnene     -     Helsegevinst for familiene