Barn
Kjøkkenet er oppgradert

Nyheter:


Her vil vi fortløpende legge ut informasjon om barnehjemmene og øvrige aktiviteter.

15. januar 2022

På årsmøte 15. januar 2022 ble årsregnskap med årsberetning for 2021 og budsjett for 2022 vedtatt.22. januar 2021

Foreningen har hatt årsmøte hvor årsregnskap med årsberetning for 2020 og budsjett for 2021 ble vedtatt.


http://selvhjelpiafrika.org/Hjelp til selvhje…/HTSHB-årsberetnin….pdf17. september 2020

Foreningen har startet støtte til ett nytt prosjekt!

Prosjektet Liam kom igang i mai 2020. Det ble da identifisert ti gatebarn, alle under syv år, i Kayoledistriktet i Nairobi, som stadig kom til nabolaget til Liam for å be om mat. Barna blir ivaretatt av en eldre dame som har fått låne en kirke av blikk hvor barna har sitt "hjem".


Mama, som damen kalles, se bilde, har selv ikke midler til å bidra med mat til barna. Likevel jobber hun døgnet rundt for at de skal ha det best mulig. Siden mai har lokale innsamlinger og Hjelp til selvhjelp – barn i Afrika bidratt med regelmessige matleveringer. Vi har også satt igang innsamling av klær lokalt i Nairobi. Det neste målet vårt nå er å få barna inn på et barnehjem. Dette er ikke enkelt, men vi har god kontakt med et barnehjem som er imponert over den innsatsen som er lagt ned.


Barnehjemmet har nå alle barna på venteliste, men det vil fortsatt ta noen måneder før vi vet sikkert om hva som kommer til å skje. Vi er positive til at dette vil ordne seg og vil fortsette å bidra inntil barnehjemsplasser er i orden. Foreningen har god hjelp i Nairobi av Lucia Atieno, moren til Liam, som bidar med innsamling av klær, innkjøp og levering av klær og mat og dialogen med Mama og barnehjemmet. Det viktigste for oss nå er at barna er mette, har et sted å sove og ikke minst kan få lov til å være det de er, nemlig barn. 17. november 2019


Foreningen har byttet navn til "Hjelp til selvhjelp - barn i Afrika". 


Grunnen til navnebyttet er at vi nå arbeider mer rettet mot Kitui county, barna rundt i Katulani, samt de to barnehjemmene Kitui Baby Home og Mulongo Children Home. Samtidig som vår støtte skal understøtte prosjektene til Hjelp til selvhjelp i Afrika. 


28. september 2019


Vi samlet i desember inn penger til hønsefarm til barnehjemmet i Mathare. Situasjonen her er fremdeles uavklart, noe som betyr at vi ikke ønsker å bistå.


Vi har tidligere informert om at de innsamlede pengene står urørt til vi finner en riktig anvendelse av dem. I uke 38 besøkte vi Kitui Baby Home tre ganger og ble overbevist om at de innsamlede pengene vil kunne gjøre god nytte her. Kitui Baby Home hadde i en periode gjort et forsøk med 30 kyllinger og var nå klare for å gjøre en stor utvidelse, hvis noen kunne bidra med finansiering. I går begynte de arbeidet med en utvidelse av farmen, som nå totalt skal ha 90 høns og gi mat til 200 barn på Kitui Baby Home og Mulongo Children Home.


Vi startet denne helgen en lørdagsskole i Katulani, for 20 barn, som trenger ekstra engelskundervisning. Mange av disse barna er blant de 15, som i dag får støtte til skolepenger (uniform, sko etc.) eller som vi har kartlagt at har behov for vår støtte fremover. Videre er dette barn av familier vi ønsker å støtte med arbeidsinntekter enten i form av kurvproduksjon, grønnsaksåkre, arbeid på gården eller som engelsklærere. Neste steg blir derfor å skaffe sponsorer til ytterligere 15 barn som vi ser trenger skolepenger for å kunne fullføre primary og secondary school. 


Her er reisebrev fra reise til Nairobi og Katulani 14. - 22. september 2019:


Reisebrev nr 2 201916. juni 2019


Da har Daniel hjulpet oss med første levering av mat til Mulango Children's Home, sin avdeling for små barn -  Kitui Baby Home, i Kitui. Daniel forteller "I took delivery there at the right time of need" Når han kom sa de "we were completely stranded as we didn't know what to give the kids." De var lykkelige for at barna nå kunne spise, drikke og klare å sove. Barnehjemmet takker alle dere givere for denne veldig kjærkomne leveringen! (og vi takker Daniel som muliggjør en sikker levering) Vi vil fortsette å se hva vi kan gjøre for barnehjemmet. Vi vil også forsøke å få synergieffekter ut av leveringene ved å handle med damene i Katulani som produserer grønnsaker og høns.8. juni 2019


SOS barnelandsby i Nairobi fikk 3. mai 400 kilo mais, fotballdrakter, leker og en laptop til biblioteket. De ønsker seg mer engelsk litteratur for barn og ungdom. De sender varme hilsner til alle norske givere.13. april 2019


25. november i 2018 orienterte vi om at barnehjemmet hadde fått krav til ulike forbedringer. Etter vårt besøk i desember orienterte vi om at det var svært få barn på barnehjemmet, fordi barna var midlertidig flyttet til andre barnehjem, i påvente av at kravene ble oppfylt. I januar fikk vi beskjed om at barna som går på boarding school, var tilbake – mens de mindre barna fortsatt var på de andre barnehjemmene.

 

Vi har hatt dialog med barnehjemmet og med barnehjemmets advokat.  

 

Vi har, på bakgrunn av informasjon om pågående sak med Children department og muligheten for at vi ikke ser eller forstår hele bildet, kommet til at vi vil avvente videre støtte, til saken er avsluttet, eller vi har et mer fullstendig bilde og barna er tilbake. Midler som er innsamlet til hønsefarm vil stå urørt i påvente av mer informasjon. Andre midler som er samlet inn, vil bli benyttet til å bistå andre trengende barnehjem og skolepenger/ utstyr til barn i Katulani eller Nairobi.4. februar 2019

Det ble avholdt årsmøte i foreningen lørdag 2.2.2019. I møtet ble årsregnskap for 2018 og budsjett for 2019 vedtatt:


Dokumenter fra årsmøte for 201829. januar 2019

Monica og Pål besøkte barnehjemmet 7. til 11. desember. Her er reisebrev og infobrev som er skrevet etter besøket:


Reisebrev nr 1 2019


Infobrev nr 1 2019


23.desember

Status etter en måneds drift. Vi har vært på barnehjemmet og undersøkt hjemmets behov for bistand og dets betydning i nærmiljøet.  Vi har også hatt en kampanje for hønsefarm på barnehjemmet. Hittil har vi hatt god omsetning for gavekort  og vi har solgt mange kurver. Vi arbeider fortsatt med å kartlegge barnehjemmets behov for bistand, slik at vi kan avveie på en god måte mellom støtte til mat, skolegang og hjelp til selvhejelp.25. november

Hjelp til Selvhjelp vil være med! Barnehjemmet har fått krav om forbedringer og trenger well-wishers mer enn noen gang. Nå må det vaskes, ryddes, males og repareres så barna får bedre boforhold. Foreningen har de siste årene bidratt med flere gode tiltak - men det er mer som må til - og i raskere tempo. Om to uker reiser Pål Fosterud og Monica Bredesen ned igjen til Nairobi for å samarbeide med Mama Mercy og finne ut hvordan vi kan bidra fremover. Vil du være med å støtte dugnaden kan dere bidra via VIPPS - 546713 eller kontonummer 2801.51.00844. Merk beløpet med "Matharehjemmets venner"