Shamba

Shamba

 

Shamba - eller kjøkkenhage som vi sier på norsk. På farmen til Daniel har vi bygget et biogassanlegg og bioresten fra dette anlegget benyttes som gjødsel i shambaen. Dette er et næringsrikt og fuktig slam rikt på nitrogen og forsfor. Dette slammet er med på å holde på fuktigheten i jorda. Med dråpevanningsanlegget er det ikke nødvendig å vanne mer enn strengt tatt nødvendig. Folk i nabolaget syntes vi var rare som begynte med shamba i tørketiden, det er i regntiden man sår. Vi prøver å få til en kontinuerlig produksjon av de vanligste grønnsakene som benyttes. Dette blir et vitamintilskudd i det tradisjonelle kostholdet som består av Kitheri (mais, bønner og erter)

 

 

HJELP TIL SELVHJELP I AFRIKA

Guldmand Brygge 8

4876 GRIMSTAD

 

e-mail: post@selvhjelpiafrika.org

Sparebanken Sør kontonummer :

2801 19 29151

 

 

Org NO 992 500 425

VIPPS nr 12133

Støtt innføring av biogass til Afrika

 

Avfall gir energi - Viktig for miljø - Et løft for kvinnene - Helsegevinst for familiene