Shamba


Shamba


Shamba - eller kjøkkenhage som vi sier på norsk. På farmen til Daniel har vi bygget et biogassanlegg og bioresten fra dette anlegget benyttes som gjødsel i shambaen. Dette er et næringsrikt og fuktig slam rikt på nitrogen og forsfor. Dette slammet er med på å holde på fuktigheten i jorda. Med dråpevanningsanlegget er det ikke nødvendig å vanne mer enn strengt tatt nødvendig. Folk i nabolaget syntes vi var rare som begynte med shamba i tørketiden, det er i regntiden man sår. Vi prøver å få til en kontinuerlig produksjon av de vanligste grønnsakene som benyttes. Dette blir et vitamintilskudd i det tradisjonelle kostholdet som består av Kitheri (mais, bønner og erter)HJELP TIL SELVHJELP I AFRIKA

Sanderveien 23

1400 SKI


e-mail: post@selvhjelpiafrika.org

Sparebanken Sør kontonummer :

2801 19 29151Org NO 992 500 425

VIPPS nr 12133

Støtt innføring av biogass til Afrika


Avfall gir energi     -     Viktig for miljø     -   Et løft for kvinnene     -     Helsegevinst for familiene